F.CH. Montáž s.r.o. Humenné je súkromná strojárska spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá bola založená v roku 2007. Konatelia firmy sú František Chrašč a František Chrašč jun. Od svojho vzniku sa zaoberá zváračskými a zamočnickými prácami, montážou potrubí a oceľových konštrukcií výrobných objektov.

Spoločnosť sa od svojho vzniku orientovala na práce v SRN, kde si našla svojho nemeckého partnera a svojich pracovníkov (zváračov,zamočníkov a montérov) nasadzovala v oblasti energetiky (tepelné elektrárne), spaľovniach priemyselného odpadu a škrobárskom priemysle.

Na slovenskom trhu zahájila spoločnosť svoje aktivity na preklenutie voľných kapacít menšími činnosťami obchodného charakteru a montáž oceľových konštrukcií objektov – Pekáreň – PREOBE s.r.o. – v 9/2007, súčasťou dodávky bolo opláštenie objektu – Kamenica / Humenné.